Ceník

Návrh zahrady je pro mne zábavou, ale také velmi časově náročnou prací. Cena návrhu zahrady se proto odvíjí od mnoha faktorů: velikosti a členitosti pozemku, kvalitě dodaných podkladů, množství použitých zahradních prvků. Ale i dle potřeby zahrnutí do projektu již daných prvků, jako je třeba stávající zeleň, nebo již zrealizované stavby. 


Níže uvedené ceny za projekt jsou orientační:


  • malá zahrada (předzahrádky, části zahrad, atria, střešní zahrady) - do 200m2 cena 30kč/m2, minimálně však 3.000 Kč. 
  • střední zahrada (kompletní zahrady u rodinných domů, penzionů, chat, hotelů, administrativních budov) - do 500m2 cena 20kč/m2, minimálně však 6000 Kč.
  • velká zahrada (zahrady u rodinných domů,městská zeleň, parky, hřbitovy) - nad 500m2 cena 15kč/m2, minimálně však 10 000 Kč.
  • úprava stávají zahrady - dle jednotlivých požadavků a připomínek zákazníka, záleží na požadavku na projekt či o momentální řešení, úpravu stavu zahrady jako je střih, či přesun jednotlivých rostlin.
  • Cena návrhu - projektu vždy obsahuje 2x návštěvu u zákazníka. 

Doporučená cena samotné realizace zahrady, pak záleží na množství použitého materiálu a práce.   


Konzultace, poradenství, práce na úpravách

500 kč/hod

Cesta na místo poradenství, konzultací

5 kč/km

Uvedené ceny jsou bez DPH.